Tag: สอนภาษา ร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel ทรภูไพร วันโพนทอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่กศน.ร้อยเอ็ด ...

เวียร์ พูดภาษาอีสาน ได้น่ารักที่สุด ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel Byaun บันเทิง เวียร์ พูดภาษาอีสาน ได้น่ารักที่สุด ...

ให้ความรู้ด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม สปป.ลาว ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel CETV Channel แง้มประตูสู่ลาว ตอน ...

อาคารเรียนใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ...

โครงการภาษาวัฒนธรรมจีน 18 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ Cr.เพลงประกอบ ...

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel REH tv แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด ภาษาอังกฤษ ...

เป็นครั้งที่ 8 แล้วครับ สำหรับโครงการคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้อง ที่ทีมงาน OverclockZone และเหล่า Sponsor ...

เปิดใจเจ้าของศูนย์ฝึกเด็กสองภาษา ร้อยเอ็ด (อาจารย์แป้ง) ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel เด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้ ...

สอนพูดภาษาเขมร ภาษาถิ่นอีสานใต้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้พูดในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ (ร้อยเอ็ดบางส่วน) และในภาคตะวันออก ...

hot deal Promotion

ขอขอบคุณรับชมมาถึงจุดนี้
discount

Close