20140131 ติดตั้งซัมเมิร์ส

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

การติดตั้งซัมเมิร์สปั้มบาดาล ประปาตำบลเมยวดี
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อสำรองน้ำใช้ในฤดูแล้ง


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Suwicha Dornnam

20140131 ติดตั้งซัมเมิร์ส

https://www.youtube.com/watch?v=lq4hqFnMEJU

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

hot deal Promotion

ขอขอบคุณรับชมมาถึงจุดนี้
discount

Close