รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สานต่อโครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เด็ก ข่าวNBTอีสานใต้15-7-59

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสง๕อุบลราชธานี เดินหน้าสานต่อโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย นำกลับไปใช้ที่บ้าน
(14ก.ค.2559) นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นำเงินเข้า”กองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับ ผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน พร้อมทั้งเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื้อรังและผู้ป่วยใช้เครื่องหายใจที่บ้าน
ทั้งนี้ แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้ง “กองทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง” ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้าน จากสถิติ 3 ปีย้อนหลังพบว่า มีผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น คือ 217 ราย ในปี 2556, 231 ราย และ 238 ราย ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ และมีผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน จำนวน 16 ราย และรวมทั้งสิ้น 40 รายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิต และ มูลค่าของเครื่องช่วยหายใจแต่ละเครื่องประมาณ 4 แสน 5 หมื่นบาท ซึ่งจำเป็นต้องมีการระดมทุนและรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง และ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน กับครอบครัวผู้ป่วย รวมถึง วิธีการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องให้กับทีมสหวิชาชีพ และชุมชน ให้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้ด้วย
นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ ผู้ดูแลโครงการกล่าวว่า โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท สมองไม่สั่งการ หรือ เกิดจากพันธุกรรม โดยส่วนใหญ่ จะพบในวัยเด็ก ซึ่งผู้ป่วยบางราย จะนอนหลับและหยุดหายใจไปเองโดยไม่รู้ตัว หากนำส่งโรงพยาบาลทัน ก็จะสามารถใส่เครื่องช่วยหายใจได้ทัน และต้องใส่ไปตลอดชีวิต การระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยไปใช้ที่บ้านจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
######################


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel NBTUBON

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สานต่อโครงการซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เด็ก ข่าวNBTอีสานใต้15-7-59

https://www.youtube.com/watch?v=rklHTRdQ3Xg

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

hot deal Promotion

ขอขอบคุณรับชมมาถึงจุดนี้
discount

Close